> Custom commands on CT servers <?if ($lang=="pl") { echo "- polish"; }?>.
Valid HTML 4.01 Strict

Dla gracza Armagetron-u Advanced o pseudonimie aho i jemu podobnych (czyt. Polaków).

Jak działają „Custom Commands”?

To proste! Komendy rozpoczynają się prefiksem /cmd. Po nim podajesz komendę z ewentualnymi argumentami.
Poniżej pokażę parę przykładów.

Jeśli wyślesz nieznaną komendę serwer podpowie jak używać prawidłowo.
listing komend
Niektóre komendy są tylko dla administratorów, jak dns czy akick.
Tak więc do dyspozycji masz:

SL - Server List

lista serwerów
Nie przyjmuje parametrów. Pokazuje listę serwerów, na których ktoś gra.

SI - Server Info

informacje o serwerze
Parametrem jest część nazwy serwera, np. „wild fort”.

LS - Last Seen

last seen niro
last seen woned
Parametrem jest część pseudonimu, np. „niro”, czy „woned”. Pokazuje kiedy i gdzie ostatnio widziano gracza.

grep - Global Regular Expression Print

lista graczy grep
Parametr to wyrażenie regularne w standardzie perla. To najciekawsza komenda. Znajduje wszystkich graczy pasujących do zadanego wyrażenia, np. „/~/” pokaże wszystkich graczy, których pseudonimy zawierają tylę.

DSERS - grep /^~\|DS\|~.+/

lista graczy grep
Nie przyjmuje parametrów. To i następne komendy to przykłady użycia grep aby odnaleźć graczy z danych klanów, np. DS, SP, X czy CT, bazując na tagach.

¿Gøţ ¡T?

Hope so!
Ah, pamiętaj żeby się zalogować.

How does "Custom Commands" work?

It's easy! Commands start with /cmd prefix. Then you type the command with eventual arguments.
Let's take a look at few examples.

Server will help you If you send unknown command.
command listing
Some commands are available only for admins (dns or akick).
You can use:

SL - Server List

server list
No arguments. Simply lists online servers with players.

SI - Server Info

server information
The argument is a part of the server name you look for, i.e. "wild fort".

LS - Last Seen

last seen niro
last seen woned
The argument is a part of the player nickname you look for, i.e. "niro" or "woned". Shows when the players has been last seen.

grep - Global Regular Expression Print

players list
The argument is a valid Perl Compatible Regular Expression. It's the most interesting command. It shows all online players matching specified regular expression and the servers they're play on, i.e. "/~/" will show all players with tilde in it's nickname.

DSERS - grep /^~\|DS\|~.+/

players list - dsers
No arguments. This and the next commands are the examples of using grep so you can find clan players based on tags (CT, dBd, DS, ID, Sp, X and so on).

Don't forget you have to authenticate to use Custom Commands.